مونوپاد BLS

مونوپاد BLS

مونوپاد BLS
مونوپاد BLSمونوپاد BLS
قیمت
200/000 ریال
بار مورد پسند 1 مردم
توضیحات محصول

مونوپاد وسیله ای جهت عکاسی...
با اینکه تا بحال در جمع های صمیمانه همواره یکی از دوستان یا ویشان از حضور در عکس باز می ماند 
یا به هنگام تنهایی نیازمند عکس گرفتن از خود می شدیم ....
اکنون این نیاز به مدد پایه عکاسی مونوپاد برطرف گشته و عکس های سلفی جلوه های ویژه ای را به وجود اورده است.
چندی پیش معادل واژه سلفی را خویش انداز در نظر گرفتند.

jtemplate.ru - free extensions Joomla